วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / VDO

VDO

ด้วยโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้จัดทำวิดีทัศน์ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในแต่ละกิจกรรม หากคณะครู และนักเรียนต้องการทำวิดีทัศน์นำเสนอเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่ ครูทวิวัฒน์ น้อยบุดดี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑