วันอังคาร , มีนาคม 26 2019

ข่าวทั้งหมด

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอนาด้วง

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยก …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.