วันพฤหัส , มีนาคม 22 2018
Breaking News

Recent Posts

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_2925

โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมิ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาด้วงวิทยา

11182001_1115459145153291_2572951932285173748_n

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิท …

Read More »