วันพฤหัส , มีนาคม 22 2018
Breaking News

Recent Posts

น.ด.ว. เข้ม สอนปรับระดับ ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ ยกระดับผลสัมฤทธิ์

IMG_9651

วันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดกิ …

Read More »

อบรม การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

IMG_9377

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรร …

Read More »