วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019

ข่าวทั้งหมด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยก …

Read More »

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมิ …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.