วันพุธ , พฤษภาคม 23 2018
Breaking News

ข่าวทั้งหมด

Untitled-3jkhlkjlk

เชิญชวน ชมการแสดงนุ่งผ้าฝ้าย ร่ายรำกลอน ออนซอนนาด้ …

Read More »

อบรม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ตร.สัตติบาล

IMG_1148

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัด …

Read More »

อบรมธรรมมะ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัยเลย

IMG_0919

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดอบรมธ …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.