วันศุกร์ , เมษายน 19 2019

ข่าวทั้งหมด

น.ด.ว. เข้ม สอนปรับระดับ ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ ยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดกิ …

Read More »

อบรม การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรร …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.