วันศุกร์ , เมษายน 19 2019

ข่าวทั้งหมด

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา “น้องกุ๊กไก่ชวนออม”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา R …

Read More »

ตรวจนับนักเรียน

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้ดำเน …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.