วันศุกร์ , กรกฎาคม 21 2017

Recent Posts

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

DSC00557

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดประชุ …

Read More »

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.๑๙

IMG_4162

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได …

Read More »