วันพฤหัส , มีนาคม 22 2018
Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

กิจกรรมสานสายใยน้องพี่สีเทา-ทอง และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

28161756_1869947963037735_7293886409263923001_o

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา …

Read More »

การเข้าเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๐

S__65331204

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิท …

Read More »

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ระดับเขตพื้นที่) ประจำปี ๒๕๖๐

25531961_1798322510200281_1387986458976526378_o

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้ว …

Read More »

กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๐

26758208_1823867134312485_7548069194553319079_o

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๐ …

Read More »

กิจกรรมวันคริสต์มาศ ประจำปี ๒๕๖๐

26231857_1823904257642106_8681099224349014730_o

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์ …

Read More »

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

S__10387467

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนนาด้วงวิทยา

IMG_0041

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »

อบรมพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT

FullSizeRender

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรจัดก …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

175

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรร …

Read More »