วันเสาร์ , ธันวาคม 15 2018
Breaking News

ฝ่ายบุคคล

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ …

Read More »

ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »

ครูนาด้วงวิทยาร่วมกิจกรรมกีฬาปิดกล่องชอล์ก ครู สพม.๑๙

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายประเสริฐ อิน …

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๕)

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทร …

Read More »

มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายประเสริฐ อินทรมณี …

Read More »

งานรับ-ส่ง บุคลลากรโรงเรียนนาด้วงวิทยา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »

อบรม การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรร …

Read More »