วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา “น้องกุ๊กไก่ชวนออม”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา R …

Read More »

นาด้วงวิทยา รับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ จาก สพม.๑๙

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยารับ …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๕๙

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดประชุม …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยก …

Read More »