วันศุกร์ , กรกฎาคม 21 2017
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

S__7110679

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนนาด้วงวิทยา

IMG_0041

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »

ทำ MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

19577203_1721848537845084_5299240816034654306_o

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้จั …

Read More »

ปลูกต้นแผ่บารมี สร้างร่มเงาให้นักเรียน

S__6832228

วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจั …

Read More »

อบรมพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT

FullSizeRender

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรจัดก …

Read More »

ขอชื่นชม ศิษย์เก่า มอบทุนนักเรียนยากจน

11111

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียน …

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

524

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วง …

Read More »

ชื่นชม นักเรียนนาด้วงวิทยาเก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคือเจ้าของ

160

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายประเสริฐ อินทรม …

Read More »

กิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

131

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้ว …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

175

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรร …

Read More »