วันอังคาร , มกราคม 16 2018
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม

ข่าวการนิเทศติดตาม

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

S__10387467

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

การประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๙

IMG_1359

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

รับการนิเทศ ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียน จาก สพม.๑๙

IMG_9153

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำน …

Read More »

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.๑๙

IMG_4162

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได …

Read More »

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_2925

โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมิ …

Read More »