วันอังคาร , มกราคม 16 2018
Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

S__10387467

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

S__7110679

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »

ทำ MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

19577203_1721848537845084_5299240816034654306_o

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้จั …

Read More »

ขอชื่นชม ศิษย์เก่า มอบทุนนักเรียนยากจน

11111

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียน …

Read More »

การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

044

วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรม …

Read More »

เกียรติบัตร รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

cafe

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้ว …

Read More »

กีฬาภายในโรงเรียนนาด้วงวิทยา “นาด้วงเกมส์”

192

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน & …

Read More »

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

15068952_1362262683806268_8841598024154430865_o

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ …

Read More »

การแข่งขันฟุตบอล อาวุโสภูคร่าวคัฟ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

15123248_1361173797248490_7403246418721284502_o

โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับการประสานจากสำนักงานกีฬา …

Read More »

งานรับ-ส่ง บุคลลากรโรงเรียนนาด้วงวิทยา

IMG_1845

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดก …

Read More »