วันเสาร์ , ธันวาคม 15 2018
Breaking News
Home / admin (page 3)

admin

กิจกรรมเรียนปรับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา …

Read More »

ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »

น.ด.ว. สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภ …

Read More »

ครูนาด้วงวิทยาร่วมกิจกรรมกีฬาปิดกล่องชอล์ก ครู สพม.๑๙

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประเสริฐ อินทรมณีพัน …

Read More »

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สศจ. เลย

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้ร …

Read More »

รับการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต จาก สพม.๑๙

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยารับกา …

Read More »

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สพม.๑๙

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รั …

Read More »

กิจกรรมสานสายใยน้องพี่สีเทา-ทอง และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา …

Read More »

การเข้าเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิท …

Read More »