วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / admin

admin

สานสัมพันธ์น้องพี่ รั้วเทา-ทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภ …

Read More »

อบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย จิตอาสา๙๐๔ รุ่น ๑/๖๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากร และน …

Read More »

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

โครงการ “ต้นกล้าความคิดทางการตลาดเพื่อสังคม”

ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานักศึกษาวิช …

Read More »

กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา “น้องกุ๊กไก่ชวนออม”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาด้วงวิทยา R …

Read More »

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ร่วมกิ …

Read More »

กีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียน …

Read More »

มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้ว …

Read More »