วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สพม.๑๙

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สพม.๑๙

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการประเมิน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเพชร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านวีดีทัศน์ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ จากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน และเดินดูร่องรอย ของการดำเนินงาน ที่ห้องเรียน และมีการซักถามนักเรียน โดยคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชม และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่โรงเรียนนาด้วงวิทยาต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

2515

About admin