วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / โครงการ “ต้นกล้าความคิดทางการตลาดเพื่อสังคม”

โครงการ “ต้นกล้าความคิดทางการตลาดเพื่อสังคม”

ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานักศึกษาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำโครงการ ต้นกล้าความคิดทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการตลาดและส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่นักเรียน และร่วมพัฒนานักเรียนด้านสังคม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน ขอขอบคุณโครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้านสังคมต่อไป

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมที่นี่

About admin