วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / โครงการทักษะชีวิตวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการทักษะชีวิตวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา โดยได้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาด้วง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin