วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน

ด้วยโรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์ที่ชื่อ www.ndw.ac.th หากครูท่านใดต้องการที่จะเผยแพร่ผลงาน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา ให้บันทึกข้อความผ่านฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอท่านผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากการพิจารณา งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจะทำการเผยแพร่ผลงานให้ ขอขอบคุณ