วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / เกียรติบัตร รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

เกียรติบัตร รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา เข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จาก ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอนาด้วง ในงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทางอำเภอจัดขึ้น วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

About admin