วันอาทิตย์ , ธันวาคม 17 2017
Home / กิจกรรมนักเรียน / อบรมธรรมมะ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัยเลย

อบรมธรรมมะ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัยเลย

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดอบรมธรรมมะ ตามโครงการจริยธรรมสัญจร โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัยเลย ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา

ภาพกิจกรรม

About ครูทวิวัฒน์