วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน / อบรมการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อบรมการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จัดกิจกรรม “อบรมการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพะเนียง เพื่อให้การดำเนินงานของครูที่ปรึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คลิกดูรูปกิจกรรม

 

About admin