วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ndlogo

รูปนกพิราบโบยบินภายในวงกลม สุวิชาโน ภะวังโหติ โรงเรียนนาด้วงวิทยา

ความหมายของตราประจำโรงเรียน
นกพิราบเป็นสัญญลักษณ์แห่งการสื่อสารและความมีอิสรภาพในการเสาะแสวงหาความรู้

อักษรย่อ
น.ด.ว.

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ

คติพจน์
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่อาชีพ

สีประจำโรงเรียน
สีเทา – สีทอง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  พญาสัตบรรณ

ชื่อพื้นเมือง : จะบัน ตีนเป็ด ตีนเป็ดขาว บะซา ปูลา ปูแล หัสบรรณ

ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตรผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้นๆคล้ายร่มเปลือกสีเทาปนดำ

คนไทยโบราณเชื่อว่า : บ้านใดปลูกต้นสัตบรรณไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเกียรติเพราะพญาสัตบรรณหรือฉัตรคือเครื่องสูง และพญาก็คือผู้เป็นใหญ่ที่ควรยกย่องเคารพนับถือ ดังนั้นพญาสัตบรรณจึงเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การเจริญเติบโตของทรงพุ่มมีลักษณะคล้ายกับฉัดคือเป็นชั้นๆและยังมีความเชื่ออีกว่า จะได้รับการยกย่องและนับถือจากบุคลทั่วไปเพราะสัตรคือสิ่งที่ดีงามมีคุณธรรมดังนั้นจึงเป็นที่นับถือและยกย่อง