วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนบางส่วน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดวีรราษฎร์บำรุง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ภาพการร่วมกิจกรรม

About admin