วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอด ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙  จากนั้น ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแคน หมู่ ๙ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย  พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยามาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยาอย่างหาที่สุดมิได้

คลิกดูรูปบรรยากาศที่นี่

คลิกดูรูปรับเสด็จที่นี่

คลิกดูรูปส่งเสด็จที่นี่

 

 

About admin