วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ณ ห้องประชุม E-Classroom โรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อเป็นการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง คณะกรรมการได้ประเมินโรงเรียน อยู่ ๕ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์/และความสำเร็จ

โดยคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชม และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้-ของโรงเรียนต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

S__10387465 S__10387467

 

About admin