วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สศจ. เลย

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเพชร จาก สศจ. เลย

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการประเมิน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเพชร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านวีดีทัศน์ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ จากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน และเดินดูร่องรอย ของการดำเนินงาน ที่ห้องเรียน และมีการซักถามนักเรียน โดยคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชม และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่โรงเรียนนาด้วงวิทยาต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin