วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / รับการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต จาก สพม.๑๙

รับการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต จาก สพม.๑๙

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยารับการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จากนัั้นมอบหมายให้ครูทวิวัฒน์ น้อยบุดดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอุปกรณ์ Uninet ในการนี้ สพม.๑๙ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin