วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ / มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ระดับเขตพื้นที่) ประจำปี ๒๕๖๐

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ระดับเขตพื้นที่) ประจำปี ๒๕๖๐

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

๑.๑ เพื่อให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะให้มีความเป็นเลิศ

๑.๒ เพื่อให้เยาวชนรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

๑.๓ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา

คลิกดูรูปกิจกรรมที่นี่

25531961_1798322510200281_1387986458976526378_o

About admin