วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / มหกรรมวิชาการเพื่อนเทาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหกรรมวิชาการเพื่อนเทาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดโครงการเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมมหกรรมวิชาการเพื่อนเทาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกระบวนการเรียนรู้และสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ชื่นชมในผลงาน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกสนานกับการเรียนรู้

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม

About admin