วันพุธ , มกราคม 23 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อครู อันเป็นการแสดงออกและสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง ดีงามให้แก่ผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท และให้ข้อคิดเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู >>>>คลิกดูรูปกิจกรรม

524 418 421 547

 

About admin