วันอังคาร , มกราคม 16 2018
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา

About ครูทวิวัฒน์