วันอังคาร , มกราคม 16 2018
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการคนใหม่ ของชาวเทาทอง

ผู้อำนวยการคนใหม่ ของชาวเทาทอง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพบปะพูดคุยกับนักเรียน ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนาด้วงวิทยา

คลิกดูรูปกิจกรรม

About ครูทวิวัฒน์