วันอังคาร , มกราคม 16 2018
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงบประมาณ / ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๕๙

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๕๙

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา

ภาพกิจกรรม

About ครูทวิวัฒน์