วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคล / บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าที่ร้อยโท ยุทธชาติ ไชยบุตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ แก่บุคลากร โดยจะปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.น.ส.พรพิมล สิริเขมานนท์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน
๒.นายพูลวิวัฒน์ เรืองสุรเกียรติ ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สอนวิชา สุขศึกษา และพลศึกษา
๓.นายธีรวัฒน์ ดอนชาลี ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สอนวิชา สุขศึกษา และพลศึกษา

ภาพกิจกรรม

About admin