วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / น.ด.ว. สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

น.ด.ว. สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐานให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบไปด้วยวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมี นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา ติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบในครั้งนี้โรงเรียนนาด้วงวิทยาจะประกาศผลสอบ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม

S__78856225

About admin