วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / ชื่นชม นักเรียนนาด้วงวิทยาเก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคือเจ้าของ

ชื่นชม นักเรียนนาด้วงวิทยาเก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคือเจ้าของ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กหญิงเกษรา แสนหลวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้มีเงินสดจำนวน 10,000 บาท บัตรประชาชน บัตรเอทีเอ็ม และเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้กล่าวยกย่องชมเชยว่าเป็นเป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

About admin