วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / นุ่งผ้าฝ้ายร่ายรำกลอน ออนซอนนาด้วง ประจำปี ๒๕๕๙

นุ่งผ้าฝ้ายร่ายรำกลอน ออนซอนนาด้วง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมโครงการ “นุ่งผ้าฝ้าย ร่ายรำกลอน ออนซอนนาด้วง” ตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ภายใต้โครงการปฏิหาร์ย์แห่งชีวิต Miracle of lift ประจำปี ๒๕๕๙ ตามกรอบแนวคิด Power + Plus อาสาพลังบวก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ ตามพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของจังหวัดเลย เพื่อเข้าประกวดชิงโล่พระราชทานเป็นโครงการดีเด่นในระดับประเทศต่อไป

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนัส ภูมี ปลัดอาวุโสอำเภอนาด้วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ จากนั้น นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้พาประธาน และแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนาด้วงวิทยา

คลิปดูภาพกิจกรรม

About admin