วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / นักเรียนนาด้วงวิทยาร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นักเรียนนาด้วงวิทยาร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เข้าร่วมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยทำกิจกรรม ดังนี้

๑.การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN

๒.การขับเคลื่อนงานสื่อสาร รณรงค์ ของเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN โดยการจัดรายการวิทยุ เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ของโรงเรียนนาด้วงวิทยา

คลิกดูรูปกิจกรรม

S__24158210

About admin