วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาด้วงวิทยา

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาด้วงวิทยา

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณ๊ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ลูกศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนสถาบันการศึกษา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู กับ นักเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

About admin