วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ตัวอย่างแผนการสอน-IS

ตัวอย่างแผนการสอน-IS

คลิกเพื่อเข้าดาวน์โหลดเอกสาร

เนื่องด้วยงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนาด้วงวิทยาให้เผยแพร่ ตัวอย่างแผนการสอนวิชา IS จึงขออนุญาตเผยแพร่เอกสารมา ณ ที่นี้