วันอังคาร , มีนาคม 26 2019

ตรวจนับนักเรียน

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้ดำเนินการ ตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมีคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมที่นี่

About admin