วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนาด้วงวิทยาได้จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin