วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / คู่มือประเมินวิทยฐานะ Logbook

คู่มือประเมินวิทยฐานะ Logbook

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ แบบคำขอ และโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม  โรงเรียนนาด้วงวิทยา จึงขอเผยแพร่ คู่มือประเมินวิทยฐานะ Logbook ดังลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่นี่