วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ครูสุภาพร พิเมย

ครูสุภาพร พิเมย

เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีที่พิมพ์ 2558

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อ ชุดกิจกรรม