วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคล / ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร “ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย” ณ ห้องประชุม E-Classroom เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

คลิกดูรูปกิจกรรมที่นี่

บค เกียรติบัตร_๑๘๐๔๐๖_0006

About admin