วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ครูบุญจีน วิรัตติยา

ครูบุญจีน วิรัตติยา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อวิจัยบทเรีบนสำเร็จรูปเรื่องระบบจำนวนเต็ม