วันอาทิตย์ , เมษายน 22 2018
Breaking News
Home / ประกาศ / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

เนื่องด้วยโรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน คณะครูท่านใดต้องการประกาศข่าวสามารถส่งข้อมูลในการประกาศ เช่น ภาพ ข้อความ ไฟล์เอกสาร เป็นต้น ได้ที่ครูทวิวัฒน์ น้อยบุดดี งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนาด้วงวิทยา

ndlogo

About admin