วันพุธ , มกราคม 23 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / ขอชื่นชม ศิษย์เก่า มอบทุนนักเรียนยากจน

ขอชื่นชม ศิษย์เก่า มอบทุนนักเรียนยากจน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนนาด้วงวิทยา จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากคุณหมอนิวา อ้วนศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประจำโรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาด้วงวิทยา ทั้งนี้ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชม ที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีในครั้งนี้ นับว่าเป็นคนดีศรีนาด้วง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนาด้วงวิทยา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยาสืบไป

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

๑. ด.ช.อรรถพร ฝ่ายสอน ม.๑/๒

๒. ด.ช.อนุรักษ์ จำปาศิริ ม.๓/๒

๓. ด.ช.ชนินทร์ จางวางแก้ว ม.๓/๓

๔. นางสาวอุษา วงศ์อุปปะ ม.๖/๑

๕. นางสาวนงรักษ์ แสนวงค์ ม.๖/๑

 

ภาพถ่าย ครูสยาม – ครูสุภูษณี พรมกัลยา

>>>คลิกดูภาพกิจกรรม

11111

About admin