วันพุธ , มกราคม 23 2019
Home / ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กีฬาภายในโรงเรียนนาด้วงวิทยา “นาด้วงเกมส์”

กีฬาภายในโรงเรียนนาด้วงวิทยา “นาด้วงเกมส์”

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “นาด้วงเกมส์” เกมส์แห่งความสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

ในการจัดกิจกรรมในครัังนี้ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอนาด้วง โดยท่านได้กล่าวชื่นชมกิจกรรม และให้ข้อคิดในการแข่งขันกีฬา และได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีม vip นาด้วงวิทยา กับทีม vip นาด้วง ซึ่งผลการแข่งขัน เสมอกัน ๐ ประตู ต่อ ๐ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวอำเภอนาด้วงเป็นอย่างดีในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

About admin