วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม ทำสมาธิก่อนเรียน

กิจกรรม ทำสมาธิก่อนเรียน

เช้าวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา มอบนโยบาย “ทำสมาธิก่อนเรียน” ให้แก่คณะครู ฝึกสมาธิให้แก่นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และฝึกระเบียบวินัย โดยกิจกรรมจะจัดในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๑๕ น. ถึง ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิในครั้งนี้ ไม่ใช่การฝึกเพื่อเข้าฌาน หรือ การฝึกเพื่อให้ได้สมาธิในระดับลึก แต่หมายถึง การฝึกเพื่อให้ได้สมาธิในระดับต้นถึงระดับกลาง ร่วมกับการมีสติสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) เพื่อให้มีความสนใจ ความจดจ่อ และความมุ่งมั่นให้อยู่กับเรื่องๆ เดียว ตามระยะเวลาที่ต้องการ

การที่นักเรียนมีสมาธิจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้น ก็จะส่งผลให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งในด้านทักษะการฟัง การคิด การพูด การเขียน การอ่าน หรือการทำกิจกรรมอื่นใดที่มีผลต่อการเรียนรู้นั้นๆ

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin